Zorg voor u
Zorg voor u:
aandacht en zorg
voor ouderen

Zorg voor u

Huize DonkervoortWij geven aandacht en zorg aan alle ouderen die onze huisregels respecteren. Deze huisregels zijn geënt op een christelijke levensovertuiging met als basis Gods Woord.

Zorg voor cliënten in een huiselijke omgeving, met tijd en aandacht voor elkaar!

Onze aandacht gaat specifiek uit naar ouderen met ‘beginnende’ dementie. Daardoor hebben ze enige zorg nodig, voor (enkele of meerdere) dagen per week buiten hun eigen woonomgeving. Naar ouderen die behoefte hebben aan een kwalitatief, hoogwaardige vorm van zorg en welzijn. Of ouderen die zoeken naar geborgenheid en veiligheid, in een omgeving die zo goed mogelijk aansluit bij hun thuissituatie.