ZORG VOOR U: AANDACHT EN ZORG VOOR OUDEREN

Wij geven aandacht en zorg aan alle ouderen die onze huisregels respecteren. Deze huisregels zijn geënt op een christelijke levensovertuiging met als basis Gods Woord.

"Zorg voor cliënten in een huiselijke omgeving, met tijd en aandacht voor elkaar!"

Op onze kleinschalige zorgboerderij hebben we niet alleen de zorg, maar ook het welzijn van ouderen op het oog. We zien om naar elkaar en houden rekening met wat iedere cliënt wel en niet kan en wil. En: er wordt écht geluisterd naar de wensen van cliënten en hun familie dan wel mantelzorger(s).