Christelijke zorg vanuit
een reformatorische
levensovertuiging

Identiteit

Huize DonkervoortIn Huize Donkervoort wordt christelijke dagbesteding en zorg geboden vanuit een reformatorische levensovertuiging. Dit komt tot uiting in de dagelijkse gang van zaken zoals Bijbellezen en gebed.

Samen met de cliënten zingen we met enige regelmaat bij het orgel wat in Huize Donkervoort staat.

Op onze kleinschalige zorgboerderij hebben we niet alleen de zorg, maar ook het welzijn van ouderen op het oog. We zien om naar elkaar en houden rekening met wat iedere cliënt wel en niet kan en wil. En: er wordt écht geluisterd naar de wensen van cliënten en hun familie dan wel mantelzorger(s).