DAGPROGRAMMA: VOLOP GENIETEN VAN RUST EN RUIMTE

zorg die wij aanbieden? Als alle cliënten zijn gearriveerd, rond 9:30 uur, start het programma. We beginnen met koffiedrinken en het uitwisselen van verhalen. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van het voorlezen van de krant. Ook wordt tijdens de koffie besproken wat we gaan eten. Als er cliënten zijn die de groenten die op het programma staat niet lusten of liever iets anders eten, regelen we dat.

"We eten altijd gezonde Hollandse kost, die in veel gevallen door de cliënten zelf is bewerkt in onze groentetuin. Heerlijk biologisch en enorm gezond! "

Na de koffie splitsen we de groep op, een deel gaat naar buiten om de beesten te verzorgen. Ook wordt, indien nodig, het nachtverblijf van de dieren schoongemaakt. Het andere deel helpt bij het schoonmaken van de groente, schillen van de aardappelen en bereiden zo de maaltijd voor. Rond 12:00 uur gaan we eten. Vanuit onze christelijke identiteit beginnen en eindigen we de maaltijd met gebed en een stukje bijbellezen. Na het eten is het tijd om te rusten in een gemakkelijke stoel of op de bank. Na het rusten doen we een spelletje of maken we een wandeling, afhankelijk van het weer. Na de thee om 16:00 uur gaan we aanstalten maken voor de terugkeer naar huis. Indien u wenst brengen wij u terug naar uw woonadres.